Kako riješiti problem
neplaćenih računa?

Rješenje je Smart.SEPA softver i svaki račun je plaćen u roku!

Riješite problem neplaćenih računa i izbjegnite trošak ovrha, trošak FINA-e i odvjetnika i već danas ugovorite prezentaciju Smart. SEPA – prvog funkcionalnog softvera za izravno terećenje korisnika usluga u Hrvatskoj.

Model izravnog terećenja računa je u primjeni od 5. lipnja 2017. godine, kada je uveden sustav koji omogućava da svaki ugovaratelj može direktno sa davateljem usluge dogovoriti izravno terećenje na određeni datum.

Primjena ovog softvera je vrlo jednostavna i efikasna, a prije njegovog aktiviranja potrebno je samo  dogovoriti se s klijentima koji ćete datum odabrati za terećenje njihovog IBAN računa.

LISTA KLIJENATA obavezno sadrži:
(1) IBAN  |  (2) dan u mjesecu za naplatu  |  (3) iznos u kunama
Ostali podaci po željama kupca!

email | web sučelje | file format (XLS, PDF,…)

Kako se koristi Smart SEPA?

Kada ste dobili pristanak svojih klijenata i IBAN,  potrebno je u jedan dokument/ datoteku unijeti podatke i iznos računa kojeg želite naplatiti, te je uploadati na Smart.SEPA server ili direktno u programu ručno unijeti/ izmijeniti podatke.

Pripremljeni dokument za naplatu se, potom, šalje u Vašu banku, a Smart.SEPA evidentira uspješne i neuspješne naplate koje je potrebno ponovo teretiti.

Je li vaš račun siguran sa Smart SEPA-a sustavom?

Da. Proizvod Smart.SEPA je cloud usluga kreirana samo za vas kojoj pristupate kroz korisničko sučelje. Svaki korisnik ima svoj vlastiti odvojeni virtualni server, SSL certificirani sustav, dnevni backup podataka i  druge pogodnosti, a kako je smješten u cloudu, prilagođavamo ga željama i potrebama naših klijenata. Svaka nova verzija i funkcionalnost Smart.SEPA sustava dostupna je svima, bez dodatne naknade.

Tko može koristiti uslugu izravnog terećenja računa?

Uslugu će moći koristiti svi primatelji plaćanja pod uvjetom da imaju otvoren transakcijski račun u banci primatelja, da su tehnički spremni za SEPA izravno terećenje i da su od korisnika svojih usluga dobili jedinstvenu Suglasnost za plaćanje SEPA izravnim terećenjem.

Gdje se i zašto još koristi usluga izravnog terećenja računa?

Usluga izravnog terećenja usluga u EU često se koristi za tzv. ponavljajuća plaćanja (npr. za komunalne račune, račune teleoperatera, naknade za užine, naknade za boravak u vrtiću, školarine i druga slična plaćanja).  U Hrvatskoj je plaćanje izravnim terećenjem prisutno već 17 godina, no novi SEPA standard – SDD, koji je na snazi od 5. lipnja 2017. godine,  donosi promjenu u obradi naloga izravnih terećenja i pojednostavljen proces plaćanja.

Kolika je cijena po transakciji?

1,5 HRK/ po transakciji (min. 1.000 kuna mjesečno)

Napomena: Za veće količine klijenata vrijede posebni uvjeti.

Zašto odabrati Smart SEPA sustav?

nema neplaćenih računa
nema troškova ovrha, FINA-e, odvjetnika….
jednostavan proces i evidencija naplate
sigurnost sustava

Zatražite kontak i/ili prezentaciju ponude

Isporučite svoje usluge kvalitetno
i osigurajte 100% naplate